Thursday, 27 April 2017

อาหารการกินที่ #SkyExits ถือว่าเป็นที่สุดแล้ว. ในการรับรองลูกค้าสุดที่รัก. ♥

อาหารการกินที่ #SkyExits ถือว่าเป็นที่สุดแล้ว. ในการรับรองลูกค้าสุดที่รัก. ♥

Wednesday, 19 April 2017

ข้าวต้มโชคชัยสี่. เป็นอะไรที่แน่นอนสุดแล้ว #AumSkyExits

ข้าวต้มโชคชัยสี่. เป็นอะไรที่แน่นอนสุดแล้ว #AumSkyExits

Friday, 7 April 2017

เมนูเด็ด. ต้องตาปูดอง. #SkyExits

เมนูเด็ด. ต้องตาปูดอง. #SkyExits

Thursday, 6 April 2017

New Menu : Sky Exits 2017

New Menu : Sky Exits 2017